Dịch vụ

Uỷ thác XNK

Ngày đăng: 22/10/2016 - 8:46 PM

 1. Khách hàng muốn đứng tên công ty khách hàng nhập khẩu. Hà Kim Hải sẽ hướng dẫn thông tin thủ tục giấy tờ và các bước mở tờ khai nhanh chóng , gọn nhẹ. Khách hàng chỉ cần hoàn tất mọi giấy tờ tại đơn vị mình và gửi cho Hà Kim Hải, chúng tôi sẽ hoàn tất các bước còn lại tại cửa khẩu và chuyển hàng về tận kho của khách.

2. Chúng tôi đứng ra làm mọi dịch vụ mua bán và vận chuyển hàng từ các nước về Việt nam cho khách hàng bằng hình thức Hà Kim Hải đứng ra làm thủ tục nhập khẩu và xuất hoá đơn VAT cho công ty của khách hàng, tiết kiệm thời gian và thủ tục liên quan của khách hàng mà vẫn đảm bảo thuế cũng như mặt pháp lý của hàng hoá nhập khẩu.

Bài viết khác

SERVICE

Entrustment XNK

Date post: 22/10/2016 - 8:46 PM

1. Customers want the customer in whose name the import company. Ha Kim Hai will guide information and other paperwork quickly stepped opening declarations, lightweight. Customers only need to complete all the paperwork at their units and sent to Ha Kim Hai, we will complete the remaining steps in the gate and shipment of customer take inventory.
2. We stand out to all services in purchasing and transporting goods from countries to Vietnam to customers in the form of Ha Kim Hai stands out import procedures and VAT invoices to the company's customers, save time and procedures related customers while ensuring legal and tax of imported goods.

More Posts

Copyright © 2016 by HA KIM HAI.All rights reserved. Desgin by Nina.
F
 • Mr.Long

  Mr.Long

  0986 00 7479

  philip@hakimhai.com

 • Mr. Tài

  Mr. Tài

  0938262661

  customer@hakimhai.com