LOGISTICS

LOGISTICS
Ngày đăng: 21/07/2022 12:39 PM

Dịch vụ logistics cho hàng xuất – nhập khẩu

- Khai thuê Hải quan

- Thủ tục xuất nhập khẩu

- Giao nhận hàng triển lãm và công trình

- Giao nhận hàng hóa tận nhà (door to door services)

- Đóng gói bao bì hàng hóa

- Tư vấn xuất nhập khẩu

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (C/O )

- Bảo hiểm, hun trùng , kiểm văn hóa …

- Xuất / nhập khẩu ủy thác

- Đóng kiện các loại hàng hoá

- Hàng chuyển cảng đi các tỉnh.

- Làm thủ tục cho hàng quá cảnh đi các quốc gia.

Dịch vụ phân phối hàng hóa thiết bị XNK và nội địa :

Thực hiện các công việc giao nhận vận chuyển tập trung về kho, bảo quản, phân loại và tổ chức vận chuyển, bốc dỡ, giao nhận đến các địa điểm được yêu cầu, thu chi hộ cho chủ hàng … thông qua hệ thống kho bãi đủ tiêu chuẩn và chương trình phần mềm quản lý theo yêu cầu của các công ty đa quốc gia.
Dịch vụ vận chuyển

- Vận chuyển container và hàng rời

- Di dời văn phòng, nhà xưởng và tài sản cá nhân

- Vận chuyển hàng quá cảnh các nước khác .

Dịch vụ kho thường / kho ngoại quan

- Đại lý lưu kho và phân phối hàng hóa

- Kinh doanh kho ngoại quan và dịch vụ giao nhận của kho ngoại quan

- Dịch vụ quản lý hàng thế chấp cho các ngân hàng thương mại

Dịch vụ cung cấp cho hãng tàu – dịch vụ tại cảng

- Đại lý thủ tục cho các hãng tàu

- Dịch vụ kiểm kiện

- Gom hàng lẻ xuất khẩu và chia hàng lẻ nhập khẩu qua kho CFS

- Thực hiện đưa hàng chung chủ trong cùng 01 container vào kho cảng

- Dịch vụ cho tàu và thuyền viên khi cập cảng .

2022 @ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ KIM HẢI

0986 007 479
Zalo